Bren Puzzle - Find Differences: Tìm điểm khác nhau

0 0
Game rất đơn giản. Hãy so sánh hai hình và chỉ ra năm điểm khác nhau giữa chúng. Nâng cao kỹ năng chú ý và luyện tập não bộ khi chơi trò chơi hoàn toàn miễn phí này với hơn 100 màn chơi khác nhau được cập nhật thường xuyên trên Play Store.Lưu ý là bạn chỉ có năm gợi ý khi chơi game. Sử dụng hết năm gợi ý thì bạn sẽ không có cơ hội nếu thời gian hết vì game không sử dụng thanh toán trong game để mua gợi ý. Điều này làm game trở nên rất khó. Nếu để thua bạn sẽ phải chơi game lại từ đầu.


Game đang được cung cấp miễn phí trên Play Store và chỉ chèn một mẩu quảng cáo nhỏ dưới cùng khi chơi game. Ngoài ra không có kiến nghị thanh toán nào khác.


Tải game về tại đây.

Bài viết mới cùng chuyên mục